Return to Article Details Dẫn liệu về thành phần loài và phân bố của khu hệ rết lớn (Chilopoda: Scolopendromorpha) tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, tỉnh Gia Lai. Download Download PDF