Return to Article Details Đa hình trình tự promoter của gen CYP2E1 ở đối tượng công nhân ngành sản xuất sơn bị phơi nhiễm với dung môi hữu cơ Download Download PDF