Minh Quân Đặng

Main Article Content

Abstract

Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 09 năm 2018 tại đảo Nam Du thuộc huyện Kiên Hải tỉnh Kiên Giang nhằm mục tiêu đánh giá được thực trạng đa dạng nguồn tài nguyên cây làm thuốc ở đảo này. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra phỏng vấn và điều tra thực địa, thu mẫu theo tuyến, kết hợp với tra cứu các tài liệu chuyên ngành về cây làm thuốc. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 443 loài cây làm thuốc thuộc 316 chi của 128 họ trong 4 ngành thực vật, trong đó, ngành Ngọc lan (Magnoliophyta) đa dạng nhất, chiếm 88,28% tổng số họ, 94,30% tổng số chi và 94,81% tổng số loài khảo sát được. Có 9 loài có tên trong “Danh lục đỏ cây thuốc Việt Nam” (2006), “Sách đỏ Việt Nam” (2007) và Nghị định 32/CP/2006. Các loài cây làm thuốc thu được có 12 dạng sống và phân bố trong 6 sinh cảnh, trong đó đa dạng nhất là sinh cảnh rừng tự nhiên trên núi đá (chiếm 55,76% tổng số loài) và sinh cảnh vườn nhà (chiếm 51,47% tổng số loài). Có 10 bộ phận của cây được dùng làm thuốc và dùng để chữa trị cho 36 nhóm bệnh. Có 27 loài cây làm thuốc được người dân địa phương sử dụng nhiều nhất.