Thanh Pham, Vũ Trí Dũng

Main Article Content

Abstract

Du lịch biển là lĩnh vực kinh tế có vị trí quan trọng ở Việt Nam. Do chịu sự ảnh hưởng bởi điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa có một mùa đông lạnh, nên hoạt động du lịch biển ở các tỉnh phía Bắc thường mang tính mùa vụ và gặp phải những khó khăn đáng kể so với các tỉnh phía Nam. Tính mùa vụ của hoạt động du lịch nói chung, du lịch biển nói riêng đã nhận được nhiều sự quan tâm từ các những nhà quản lý và kinh doanh du lịch cũng như các nhà khoa học. Việc nghiên cứu làm rõ về bản chất, nguyên nhân hình thành, hướng tác động cũng như các giải pháp nhằm giảm thiểu những tác động bất lợi của tính mùa vụ tới hoạt động du lịch luôn có tính cấp thiết và ý nghĩa khoa học.


Bài viết này tập trung phân tích và đánh giá những ảnh hưởng của tính mùa vụ tới hoạt động kinh doanh du lịch biển ở Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đề xuất các giải pháp marketing theo tiếp cận điều tiết cầu và điều tiết cung, trong dài hạn và ngắn hạn để khắc phục những tác động tiêu cực của tính thời vụ mang lại.