Tran Tan Tien, Ho Thi Ha, Nguyen Thi Kim Anh

Main Article Content

Abstract

Abstract: In this study, we attempted to predict tropical depression in the Bien Dong Sea for three days using the WRF-NMM model with the Betts-Miller-Janjic convection scheme and two nested mesh with resolution15 km and 5 km. The data is obtained from the global CFS model as initial and boundary conditions. The results show that the model can capture the formation of tropical depression in the Bien Dong Sea. The forecasting time is 6 to 12 hours earlier than the actual time. Position of misconfiguration is from 100 to 300 km. The results of this study may help gain more information for forecasting tropical low pressure formation in the South China Sea.


Keywords: Forecasting the formation, tropical cyclone.


References:


[1] Lê Đức Tố, Hải dương học Biển Đông, Giáo trình ĐHKHTN, 2001
[2] Hoàng Phúc Lâm, 2011: Nghiên cứu xây dựng bộ nhân tố nhiệt động lực cho dự báo sự hình thành của xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực biển Đông, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương.
[3] Lei Wang, Study of tropical cyclogenesis over the South China Sea, June 2008, Department of mathematics, HKUST.
[4] David, C. A., and L.F. Bosart, 2001: Numerical simulation of the genesis of hurricane Diana (1984). Part I: Control simulation. Mon. Wea. Rev., 129, 1859 – 1881.
[5] Đỗ Ngọc Thắng, 2006: Nghiên cứu cải tiến sơ đồ tham số hóa đối lưu áp dụng vào mô hình dự báo thời tiết số trị Eta cho Việt Nam, Viện Khí tượng Thủy văn.


 


 

Keywords: Forecasting the formation, tropical cyclone.

References

[1] Lê Đức Tố, Hải dương học Biển Đông, Giáo trình ĐHKHTN, 2001
[2] Hoàng Phúc Lâm, 2011: Nghiên cứu xây dựng bộ nhân tố nhiệt động lực cho dự báo sự hình thành của xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực biển Đông, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương.
[3] Lei Wang, Study of tropical cyclogenesis over the South China Sea, June 2008, Department of mathematics, HKUST.
[4] David, C. A., and L.F. Bosart, 2001: Numerical simulation of the genesis of hurricane Diana (1984). Part I: Control simulation. Mon. Wea. Rev., 129, 1859 – 1881.
[5] Đỗ Ngọc Thắng, 2006: Nghiên cứu cải tiến sơ đồ tham số hóa đối lưu áp dụng vào mô hình dự báo thời tiết số trị Eta cho Việt Nam, Viện Khí tượng Thủy văn.