Lê Thị Thanh Hương, Ngô Đức Phương, Hoàng Thị Tươi, Đinh Thế An, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Nghĩa Thìn

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt: Sán Dìu là một dân tộc thiểu số cư trú khá đông ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam và nhiều nhất ở tỉnh Thái nguyên với số dân là 37.365 người (năm 1999). Họ sinh sống ở các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thái Nguyên. Theo các tài liệu đã được công bố, cộng đồng người Sán Dìu ở tỉnh Thái Nguyên có tổ tiên xưa kia là người Quảng Đông (Trung Quốc). Họ di cư sang ViệtNamcách đây vài trăm năm và mang theo nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng cây cỏ làm thuốc chữa bệnh. Để góp phần làm phong phú thêm kho tàng tri thức về cây thuốc và kinh nghiệm sử dụng cây thuốc của cộng đồng các dân tộc thiểu số, chúng tôi đã tiến hành điều tra trong cộng đồng dân tộc Sán Dìu ở tỉnh Thái Nguyên. Kết quả thu được 178 loài cây thuốc thuộc 141 chi, 69 họ của 3 ngành thực vật bậc cao có mạch. Đã xác định được phổ dạng sống, phổ yếu tố địa lý của hệ thực vật làm thuốc và tri thức bản địa về sử dụng cây thuốc của dân tộc Sán Dìu ở tỉnh Thái Nguyên. Theo Sách đỏ Việt Nam, chúng tôi đã tìm thấy 16 loài thuốc quý hiếm cần bảo tồn hiện có ở khu vực nghiên cứu.

Từ khóa: Cây thuốc, tri thức bản địa, dân tộc Sán Dìu, Thái Nguyên.

References

[1] Phạm Hoàng Hộ, 1999-2000. Cây cỏ Việt Nam. Nxb. trẻ Tp Hồ Chí Minh, tập 1-3.
[2] Đỗ Huy Bích nnk., 2004. Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, tập 1, 2, 3.
[3] Đỗ Tất Lợi, 2005. Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, Nxb. Nội, 1274tr.
[4] Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, 2001 - 2005. Danh lục các loài thực vật Việt Nam, Nxb. Nông nghiệp Hà Nội, tập 2-3.
[5] Võ Văn Chi, 2012. Từ điển cây thuốc Việt Nam, Nxb. Hà Nội, tập 1 -2.
[6] Nguyễn Nghĩa Thìn, 2007. Các phương pháp nghiên cứu thực vật, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.
[7] Raunkiær C., 1934. The Life Forms of Plants and Statistical Plant Geography, being the collected papers of C. Raunkiær. Oxford University.
[8] Bộ Khoa học và Công nghệ, 2007. Sách đỏ Việt Nam, phần Thực vật, Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 611tr.
[9] Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2006. Nghị định 32/2006/CP-NĐ về Nghiêm cấm, hạn chế khai thác và sử dụng các loài động thực vật hoang dã, 13 tr.
[10] Nguyễn Tập, 2007. Cẩm nang Cây thuốc cần bảo vệ ở Việt Nam, Viện Dược liệu, 23 tr.