Trần Thị Hồng Lan

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt: Đưa được kết quả nghiên cứu khoa học (NCKH) vào thực tế sản xuất nông nghiệp đem lại lợi ích kinh tế cho cả các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp (DNSXNN) nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Trên cơ sở phân tích cung- cầu giữa lý thuyết và thực tế sản xuất, bài viết đề cập một số giải pháp cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước trong việc hỗ trợ tiếp cận nhu cầu thị trường, xúc tiến triển khai kết quả NCKH vào thực tế sản xuất nông nghiệp.

Từ khóa: Sản xuất nông nghiệp; Kết quả NCKH; Ứng dụng KH&CN;Kết nối cung -cầu công nghệ; Chính sách khuyến khích ứng dụng, đổi mới, phát triển công nghệ.