Hồ Thành Tâm

Main Article Content

Abstract

Xuất phát từ những toan tính muốn duy trì sự thống trị, khôi phục nền kinh tế ở miền Nam Việt Nam sau những năm tháng chiến tranh tàn khốc, Chương trình Dinh điền của chính quyền Việt Nam Cộng hòa (1957-1961) đã đưa gần bảy vạn người từ các nơi lên Tây Nguyên định cư. Chương trình đó đã có nhiều tác động, để lại hậu quả nhiều mặt về kinh tế-xã hội, đặc biệt là trong mối quan hệ giữa các tộc người tại chỗ với người dân di cư, đồng thời gây ra nhiều xáo trộn, mâu thuẫn trong lòng xã hội Tây Nguyên.