Yến Thị Hồng Trần

Main Article Content

Abstract

Bài báo được tiếp cận dưới góc độ Nhân học, nghiên cứu về mối quan hệ dòng họ ở một làng Công giáo hiện nay. Kết quả cho thấy, bên cạnh những mối quan hệ dòng họ truyền thống còn lưu giữ, mối quan hệ dòng họ ở người Công giáo còn được bổ sung bởi các quan hệ của những người đồng đạo trong xóm. Trong đó, nổi bật lên vai trò của các ông trùm xóm, là người cai quản, quán xuyến các sinh hoạt của giáo dân. Trên thực tế, giáo dân tại mỗi xóm coi ông trùm đạo như người trưởng họ. Tất cả công việc lớn, nhỏ của các gia đình trong xóm như chăm sóc, dạy dỗ thế hệ trẻ, làm nhà, cưới xin, tang ma... đều có ý kiến của ông trùm trước khi thực hiện. Trên cơ sở cùng cộng cư, cộng cảm, cộng tâm linh, mối quan hệ giữa những người trong xóm đạo đã vượt qua mối quan hệ cư trú theo địa vực thông thường, trở thành những người thân thuộc như anh em trong cùng dòng họ.

Từ khóa: Làng Công giáo, quan hệ dòng họ, xóm đạo.