Luoc Dai Vo

Main Article Content

Abstract

Chủ trương tái cơ cấu kinh tế đã tập trung vào ba lĩnh vực: đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và hệ thống ngân hàng thương mại với mục tiêu là chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu. Chủ trương này đã được chính phủ triển khai và đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên hiện đang phải đối mặt với những thách thức và rủi ro, cần có sự phân tích, kiến giải và quan trọng hơn là phải có những giải pháp thích hợp.