Nguyen Quoc Khanh, Le Huy Tung

Main Article Content

Abstract

Abstract: Creative teaching in the age of rapidly developing information technology is a major problem of concern. The problem is how to develop the capacity and creative thinking for students while a wide range of knowledge is increasing rapidly and the classroom learning time is decreasing. This article provides a model of creative teaching through using an effective online learning system for the computer architecture module.

Keywords: Creative teaching, Online learning system, creative online teaching, computer architecture.

References

References
[1] Trần Thanh Bình, 2013, Nghiên cứu xây dựng và sử dụng hệ thống E-learning vào dạy học phần “Dao động cơ và sóng cơ” vật lí 12 trung học phổ thông. Luận án tiến sĩ giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.
[2] Trần Khánh Đức, 2014, Lý luận và Phương pháp dạy học hiện đại, Nhà Xuất bản ĐH Quốc Gia Hà Nội.
[3] Lê Thanh Huy, 2013, Tổ chức hoạt động dạy học Vật lý đại cương trong các trường đại học theo học chế tín chỉ với sự hỗ trợ của E-learning, Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Huế.
[4] Nguyễn Quốc Khánh, 2016, Tổ chức lớp học đảo ngược dạy học phần kiến trúc máy tính với sự hỗ trợ của hệ thống học tập trực tuyến, Tạp chí Thiết bị Giáo dục số 27.
[5] Võ Thị Tuyết Mai, 2018, Tổ chức hoạt động học tập tự lực-sáng tạo của học sinh trong dạy học chương “Các định luật bảo toàn” lớp 10 THPT ban cơ bản, luận văn thạc sỹ giáo dục, trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.
[6] Nguyễn Minh Tân, Xây dựng và sử dụng Tài liệu điện tử dạy học nội dung về “Các phương pháp và kĩ thuật vật lí ứng dụng trong y học”, hỗ trợ dạy học môn Lí sinh y học cho sinh viên ngành y, Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, 2013.
Mai Văn Trinh, Trương Thị Phương Chi, 2015, Thiết kế E-learning dạy học một số kiến thức hạt nhân ngyên tử vật lý 12 nhằm rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm, Vol 60H.