Nguyễn Thị Thanh Ngân, Đỗ Ngọc Liên, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Chử Lương Luân, Nguyễn Huỳnh Minh Quyên, Trần Văn Ơn

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt. Tác dụng chống tăng đường huyết của các dịch chiết lá khế đã được nghiên cứu ở chuột thực nghiệm đái tháo đường do STZ gây ra. Kết quả thu được cho thấy rằng các phân đoạn dịch chiết từ lá khế như dịch chiết n-hexan (HexE) dịch chiết cloroform (ClfE) dịch chiết Ethylacetat (EaE), dịch chiết nước (WE) đều có tác dụng chống tăng đường huyết ở chuột đái tháo đường thực nghiệm. Đặc biệt là phân đoạn dịch chiết Ethylacetat biểu hiện hoạt tính chống tăng đường huyết ở mức cao nhất. Từ phân đoạn dịch chiết Ethylacetat của lá khế (A.carambola L.) có hoạt tính hạ đường huyết trên chuột ĐTĐ thực nghiệm, hai hợp chất flavonoid đã được tinh sạch có tên là quercetin 3-O-b-D-glucopyranoside và myricitrin. Các cấu trúc hóa học của chúng đã được làm sáng tỏ bằng các kỹ thuật NMR và ESI – MS.

References

[1] Võ Văn Chi, Từ Điển Cây thuốc Việt Nam, NXB Y học Hà Nội, Hà Nội, 1999, tr63-64.
[2] A. Lutz, P. Winterhalter, P. Schreier, “The structure of a new ionone glucoside from starfruit (Averrhoa carambola L.)”, Nat. Prod. Lett., Vol. 3, (1993) 95-99.
[3] B.K.H Tan, C.H Tan, N.P Peter, Anti- diabetic activity of the semi-purified fractions of Averrhoa bilimbi in high fat diet fed-streptozotocin-induced diabetic rats, Life Sciences 76 (2005) 2827.
[4] T. Szkudelski., The mechanism of Alloxan and Streptozotocin action in B cell of the rat pancreas. Physiol. Res. 50 (2001) 536.
[5] T. Hanamura. Anti huyperglycemic effect of polyphenol from Acerola (Malpighia emarginata D.C) fruit. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry 70 (8).(2006) 1813.
S.Bhavana, S.K.Satapathi, P.Roy. Hypoglycemic and hypolipidemic effect of Aegle marmelos L leaf extract on STZ. Induced diabetic mice. Inter, J. Pharmacology 3 (6) (2007) 444.