Phạm Thị Bích Ngọc

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt: Nhắc đến cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ của Việt Nam, mọi người đều nghĩ ngay đến Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (trước đây được gọi là Viện Khoa học Việt Nam do Hội đồng Chính phủ thành lập ngày 20 tháng 5 năm 1975). Ít ai biết được rằng, trước khi thành lập Viện Khoa học Việt Nam, nước ta đã có viện nghiên cứu khoa học và công nghệ từ rất lâu. Đó là Nha nghiên cứu kỹ thuật thuộc Cục Quân giới, Bộ Quốc phòng. Nha nghiên cứu kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định thành lập số 228/NĐ ngày 04 tháng 02 năm 1947. Khi thành lập gọi là Nha nhưng ngay từ đầu đã là một viện nghiên cứu, tên gọi tắt lúc đó là “NCKT” [1].