Thanh Nguyen Trung, Nguyễn Viết Hùng, Lê Thị Thanh Hương, Đỗ Ngọc Đài, Lý Ngọc Sâm

Main Article Content

Abstract

Trong quá trình nghiên cứu họ Gừng (Zingiberaceae) ở Bắc Trung Bộ, chúng tôi đã phát hiện và bổ sung loài Zingiber nitens M.F. Mewman cho hệ thực vật Việt Nam, nâng tổng số loài của chi Gừng (Zingiber) lên 34  loài.