Nguyễn Thanh Bình

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về các rào cản trẻ khuyết tật (TKT) đến trường và những rào cản TKT học có chất lượng trong các cơ sở giáo dục phổ thông ở Việt Nam. Những rào cản TKT đến trường bao gồm nhận thức của cha mẹ hạn chế, gia đình khó khăn, hoặc do công tác tuyên truyền, vận động của địa phương, đặc biệt TKT còn có thể bị từ chối được vào học ở các cơ sở giáo dục dưới các hình thức khác nhau. Tỉ lệ TKT học tiếp lên THCS còn rất thấp. Những rào cản TKT học có chất lượng là chưa đánh giá đúng loại và mức độ khuyết  tật, cũng như chưa xác định được điểm mạnh, nhu cầu của TKT để xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân sát thực. GV dạy TKT như dạy HS yếu kém, mà chưa biết cách dạy phù hợp với đặc điểm của từng loại tật, trong khi đó thiếu các trang, thiết bị, phương tiện dạy học đặc thù, điều kiện CSVC chưa được cải thiện cho phù hợp với HSKT. Môi trường tâm lí xã hội cũng chưa thực sự thân thiện với TKT. Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình lỏng lẻo nên hạn chế hiệu quả giáo dục. Trên cơ sở những phát hiện đó, bài viết đề xuất các biện pháp đối với các cấp quản lí giáo dục và hướng ứng dụng CNTT nhằm giảm thiểu những rào cản chất lượng giáo dục TKT.

Từ khóa: Trẻ khuyết tật, rào cản TKT đến trường, rào cản TKT học có chất lượng.

References

[1] Nguyễn Thanh Bình (trưởng nhóm), Lê Văn Tạc, Hồ Cẩm Hà, Hoàng Mạnh Thắng. Khảo sát về rào cản trẻ khuyết tật tiếp cận giáo dục có chất lượng. Tháng 3 năm 2013.
[2] Hồ Cẩm Hà, Hoàng Mạnh Thắng. Đề xuất giải pháp ứng dụng CNTT nhằm nâng cao chất lượng giáo dục TKT (Báo cáo chuyên đề thuộc khảo sát về rào cản trẻ khuyết tật tiếp cận giáo dục có chất lượng).
[3] Luật người khuyết tật (Luật 51/2010/QH 12)
[4] Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 về hướng dẫn thực hiện Luật người khuyết tật.
[5] Quyết định số 23/2006/QĐ- BGD&ĐT ngày 25 tháng 5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành “Quy định về giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật, tàn tật”.
[6] Thông tư số 39/2009/TT-BGD-ĐT quy định về giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
[7] Thông tư 32/ 2009 /TT- BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định đánh giá và xếp loại HS tiểu học
Thông tư 58/ 2010 /TT- BGDĐT ban hành quy định đánh giá và xếp loại học sinh THCS