Nguyễn Thị Kim Thu, Mạc Đình Hùng

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt

Từ khung cấu trúc của hợp chất DHM25 đã được tổng hợp và thử nghiệm hoạt tính trên các dòng tế bào ung thư vú, bằng việc đưa thêm khung phenyl có chứa các nhóm chức tại vị trí para một họ các dẫn xuất mới đã được tổng hợp và thử nghiệm hoạt tính gây độc tế bào. Việc thay đổi cấu trúc của DHM 25 đã cho phép thu được các dẫn xuất có hoạt tính gây độc tế bào tốt, có khả năng phát triển thành các tiền chất trong việc tìm kiếm thuốc mới chống ung thư.

Nhận ngày 16 tháng 10 năm 2015, Chỉnh sửa ngày 08 tháng 11 năm 2015, Chấp nhận đăng ngày 05 tháng 12 năm 2016

Từ khóa: Pichromene, phản ứng Suzuki, ung thư.