Nguyễn Thúy Hương, Thái Trịnh Thượng Trí

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu việc cố định tế bào vi khuẩn Oenococcus oeni S1 trên một số chất mang để lên men malolactic, ứng dụng lên men rượu vang hai giai đoạn. Kết quả thu được như sau:- Chất mang Bacterial cellulose (BC) có nhiều ưu thế hơn chất mang truyền thống alginate trong kỹ thuật cố định tế bào vi khuẩn Oenococcus oeni và hoàn toàn phù hợp các yêu cầu của chất mang trong kỹ thuật cố định tế bào vi khuẩn.- Phức chất mang Bacterial Cellulose- Alginate (BC-A) phát huy được những ưu thế của chất mang Bacterial Cellulose và Alginate.- Hiệu quả sử dụng chế phẩm cố định trong lên men malolactic khá cao: có thể tái sử dụng 12 lần mà vẫn đảm bảo hoạt tính sinh học Oenococcus oeni trong giai đoạn lên men malolactic.

Từ khoá: Oenococcus oeni, malolactic, rượu vang.

References

[1] C.J. Szalka, Malolactic fermentation, African Journal of Biotechnology 5 (2000) 162.
[2] Phạm Thành Hổ, Hoàn thiện quy trình sản xuất cellulose vi khuẩn quy mô pilot và bước đầu ứng dụng trong thực phẩm, y dược và vật liệu mới, Đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm ĐHQG HCM 2007.
[3] Nguyễn Thúy Hương, Một số ứng dụng của cellulose vi khuẩn trong lĩnh vực thực phẩm, Tạp chí Sinh học, tập 30, số 1 (2008) 62.
[4] K.Y. Lee, Survival of Bifidobacterium longum immobilized in calcium alginate beads in simulated gastric juices and bile salt solution. Applied and Environmental Microbiology 66 (2000) 869.
A. Krystynowicz, W. Czaja, Factors affecting the yield and properties of bacterial cellulose, Industrial Microbiology and Biotechnolody 29 (2002) 189.