Cường Phạm Gia

Main Article Content

Abstract

Bài viết tập trung phân tích cấu trúc và sự tương tác giữa các thành viên trong mạng lưới khám chữa bệnh nhằm xác định các thành phần, các mối quan hệ, nội dung trao đổi và việc duy trì, phát triển mối quan hệ trong mạng lưới khám chữa bệnh. Từ đó, có những khuyến nghị đối với nhà quản lý trong việc thiết lập mối quan hệ giữa cơ sở y tế với cộng đồng và người dân. Mạng lưới xã hội của người trong độ tuổi lao động có cơ cấu ít thành phần. Mối quan hệ trong mạng lưới chủ yếu là các thành viên gia đình, nhân viên y tế, họ hàng, người có cùng hoàn cảnh ốm đau, bệnh tật và mối quan hệ được họ sử dụng ít nhất là chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức. Người trong độ tuổi lao động có niềm tin vào mối quan hệ: nhân viên y tế, thành viên gia đình, họ hàng và người cùng có hoàn cảnh ốm đau, bệnh tật. Nội dung trao đổi của các thành viên trong mạng lưới chủ yếu là: thuốc và cách chữa bệnh; ốm đau, bệnh tật; bác sĩ; chính sách liên quan đến khám chữa bệnh tiếp cận cơ sở y tế.